News

July 1, 2021

PhenixID levererar åtkomst till Cambio Open Services

PhenixID Authentication Services har nu förmågan att leverera åtkomst till Cambio Open Services API i kombination med SSO och/eller MFA.

 

Cambio Open Services

Cambio Open Services är en öppen plattform för informationsdelning inom vård och omsorg (https://www.cambio.se/vi-erbjuder/open-services/). 

Cambio Open Services erbjuder ett antal öppna gränssnitt, så kallade API:er, som gör att applikationer/tjänster kan hämta och lämna relevant information som sedan kan användas i applikationen/tjänsten.

 

Åtkomst till Cambio Open Services API 

För att en applikation/tjänst ska kunna nyttja Cambio Open Services API krävs ett åtkomstintyg (access token) utställt av en betrodd utfärdare. 

 

PhenixID Authentication Services som betrodd utfärdare

PhenixID Authentication Services är en betrodd utfärdare och kan därmed utfärda åtkomstintyg till en applikation/tjänst som kan användas av applikation/tjänst för att konsumera Cambio Open Services API. 

Det ges även möjlighet att addera enkel inloggning (SSO) och/eller stark autentisering (MFA) i denna process. 

 

Läs de tekniska detaljerna här 

 

Kontakta oss för mer information!


Show more
June 28, 2021

PhenixID Elektroniska underskrifter – Workflow – Release notes

img
Digitala identiteter i dynamisk workflow
Elektroniska underskrifter fortsätter vara i fokus för många organisationer i Sverige och vår webbaserade verktyg vidareutvecklas i rasande takt.
 
Tommy Almström, Product Manager, PhenixID

 

FÖRFINAD ANVÄNDARUPPLEVELSE

 

 

 • Anpassningar för att stödja fler funktioner för personer med funktionsnedsättning (tillgänglighetsdirektivet).
 • Gränssnittet har fått uppdateringar gällande språk samt funktioner.
 • Texter i applikationen och i e-postmallar och notifieringar är uppdaterade för att stödja svenska begrepp såsom underskrift istället för signering.
 • Personer delaktiga i ett ärende får påminnelse/notifiering innan förfallodatum infaller.
 • Sortering av ärenden kan nu utföras på flertal olika sätt. På bilden nedan visas 25 ärenden som sorteras efter datum för skapande i fallande ordning

 

 • Instruktioner för att anpassa utseende och stylesheets har uppdaterats. Läs mer här.

 

LAGRINGSDESIGN

 • Filer lagras, för underskrift, endast under den tid ett ärende är aktivt. Kunden väljer själv hur länge filerna ska finnas tillgängliga.

 

NYA INTEGRATIONER

 • Automation API för integration från applikation/tjänst har ny funktionalitet
  Läs mer om API här.
 • Uppgraderat tredjeparts komponenter för att stödja Office365 integration för epost

 

Läs alla release notes för Elektroniska underskrift – Workflow här.

PhenixId Signing Workflow fullständiga dokumentation finns här

Se video från YouTube-kanal “Elektroniska underskrifter – Demo av workflow


Show more
June 11, 2021

PhenixID – Checklista för digitala identiteter

Planera för hösten redan nu genom att lära av andra och deras erfarenheter kring hantering av digitala identiteter. Nedan visar vi ett antal användarfall som kanske kan göra din vardag enklare, säkrare och med stor sannolikhet billigare.

 

  Ta bort lösenordet

Lösenord som användare ska komma ihåg är inte en del av framtiden även om det är en del av nutiden. Säker inloggning kan genom att använda andra metoder än lösenordet. Kontakta oss så berättar vi mer om vår erfarenhet kring lösenordsfira miljöer där man inte tummat på säkerheten.

  “Självhjälpslösenordsåterställarapplikation” 🙂

I vissa scenarion så är och kommer lösenord vara närvarande ett par år till. Då är det viktigt att säker återställning av glömda lösenord kan ske smidigt och effektivt.
Läs mer hur Password Self Service kan få bort kostsamma tidskrävande processer.

  Delegerad administration i skolan

Det finns inom skolan ofta en obalans när det kommer till ‘vem som vet’ och ‘vem som har möjlighet’ att skapa och administrera konton. IT-avdelningen blir inte sällan en flaskhals av tidskrävande administration samtidigt som pedagoger kan känna en maktlöshet kring att äga sitt digitala klassrum.
Kontakta oss så beskriver vi olika lösningar som är anpassade för skolverksamhet där rätt person gör rätt saker.

  Digital inventering över användare och deras status

Ett bra varulager kräver bra processer och regelbundna inventeringar. Detsamma gäller digitala lagringsytor och processer. Vi hjälper våra kunder sätta upp digital inventering i alla olika datakällor som lagrar identiteter.
Kontakta oss för en inventeringsdemo.

  Låt resursägare ändra själv

För att lyckas med digitaliseringen så bör resursägare, applikationsägare eller personalansvariga själva ha möjligheten att ändra data som de är ägare till, istället för att be IT om hjälp. Det kan gälla audit, eller hantering av access m.m.

  Skapa smidiga beställare/godkännare-flöden för identiteter

Ett aktuellt ämne gällande digitalisering är processen kring förändringar av identitetsdata. För att optimera din verksamhet så behöver dessa flöden vara enkla att använda samtidigt som de behöver vara heltäckande. Se denna film för hur detta skulle kunna gå till.

  Låt användare logga in EN gång

Att användare ska behöva komma ihåg konton och lösenord till en organisations alla tjänster är svårt och kostsamt. För att lösa detta kan du se till att alla tjänster litar på samma centrala punkt (en IDP) som hanterar inloggning för allt och alla samt möjliggöra Single Sign-On. Då kan ni spara kostnader samt öka både säkerhet och användarvänlighet.


Show more
May 19, 2021

New releases for PhenixID IAM solutions

PhenixID Identity Provisioning (IP) 5.3.0 & PhenixID Identity Manager (IM) 5.6.1 improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.

 

The main focus for this release is improvements in the Configurator, with a lot of new features to ease the configuration. Changes have also been made to give more space to components with a lot of information, like the action list in a policy. Therefore some buttons and checkboxes have been moved to new positions.

Release Highlights

 

SET CONDITION FOR AN ACTION IN A POLICY

A new option for setting a condition is available when you right click on an action in a policy. When selecting ‘Set Condition’ och ‘Edit Condition’ a new dialog is opened where a condition for the action can be entered.

DISABLE AN ACTION IN A POLICY

A new option for disabling a policy has been added to the right click menu for an action in a policy, ‘Disable Action’. When disabling an action in a policy, that action will not run in that particular policy. This can be useful during testing, to avoid writing test information to production systems.

New Actions:
Google Directory Admin actions to provision users to G-Suite.
Updated Actions:
Visma Personec actions to handle multiple organisation attributes.

 

Read full release notes for Identity Provisioning here

Read full release notes for Identity Manager here


Show more
April 26, 2021

SWEDISH: Elektroniska underskrifter med workflow

Nu släpper vi en produkt för elektroniska underskrifter av dokument och transaktioner med möjlighet att skapa workflow samt smarta integrationer till organisationers digitala identiteter.

Litet steg för användaren. Stort steg för digitaliseringen.
Elektroniska underskrifter är ett område som det framförallt har pratats mycket om under de senaste åren men PhenixID har levererat elektroniska underskrifter till privat och offentlig sektor sedan 2016. Vi kan stolt presentera elektroniska underskrifter där vi utgår från verksamheten och dess digitala identiteter.

Tommy Almström, Product Manager, PhenixID

Elektronisk underskrift av PDF eller transaktion med BankID, Freja eID eller annan MFA-metod. Smidig och säker hantering av multipla elektroniska underskrifter genom workflow. Lösningen följer riktlinjer, standarder samt krav från EU och ETSI. Vi bevakar noga DIGG’s initiativ för området.

 

Läs mer om Elektroniska underskrifter:

 

Missa inte  3 Juni Masterclass Elektroniska underskrifter


Show more
April 8, 2021

New Release: PhenixID Identity Manager 5.6.0

PhenixID are proud to announce a new release of PhenixID Identity Manager (PIM) 5.6.0. The web-based delegated management tool have several user experience updates as well as back-end improvements.

The new release improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.

Highlights:

WCAG

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). PhenixID continuously improve PhenixID Identity Manager to be more accessible to people with disabilities.

Improvements for this specific release contains navigation assistance and structural code adjustments to furthermore clarify where in a form you are if you for instance are navigating without a mouse. One noteworthy iteration has to do with be more descriptive with HTML labels that is more WCAG friendly instead of web code structured in divisions (div). See video below.

Important note! 
Since changes are made (see release notes) the appearance in a form might look a little bit different. The idea is to make all control work the same and have the same features seen from a WCAG perspective. Verify all forms where you have controls listed in the release notes to verify they look the same.

Create your own custom view

It now possible for any customer to create their own custom view. The customised view will be an additional tab for authorised users.

See video below.

Assign a form to a predefined search

It is now possible to add a restriction filter to a predefined search.  When selecting a user from the result set only a specified form will be displayed. See video below.

 

Read full release notes here

 

See all our Online Courses here

 • PhenixID Identity Manager (4-5 MAY) 
 • PhenixID Authentication Services (26-27 MAY)
 • PhenixID Signing Services (28 MAY)
 • PhenixID Identity Provisioning (18-19 MAY)
 • Master class – Delegated access and identity (OAuth and OpenID Connect) (11 MAY)
 • Master class – Identity Federation (SAML2) (11 MAY)
 • Master Class – PIM integration with PIP (20 MAY)
 • Master Class – PIM integration with PIP (TBD)

 


Show more
March 22, 2021

Use Case: e-legitimation och onboarding till Citrix – Citrix User Group 2021

Missade du Citrix User Group 2021?

Här kan du se PhenixID presentera tillsammans med Infozone hur du enkelt kan addera MFA i form av e-legitimation till din Citrix-miljö. Hur du kan koppla in samma metoder mot ADFS.

I den andra filmen ser du presentationspasset som visar smidig och säker digital onboarding, likt ett självspelande piano 🙂

Läs mer om våra lösningar för Citrix här

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information.

 

 


Show more
January 20, 2021

New Release: PhenixID Authentication Services 4.0

PhenixID are proud to announce the new major release of PhenixID Authentication Services 4.0. The new release contains several new features both for administrators and end users.

Highlights:

User experience

We have extended versatility to our PhenixID One Touch client (that is included in the offering) to do anonymous assignments/or QR-code login to diversify end-user friendly log in methods. This enables a higher security posture since no username or password is exposed! See video below:

 

Furthermore the PhenixID One Touch client now supports “on same device app- switching” for a smooth user journey.

Reporting, Audit, Visibility

In our continuous efforts to add system intelligence and awareness we have implemented a heartbeat responder in order to assure the system is responding. 

A popular logging feature that we now have added is trace_ID to make it easier to follow an authentication from start to end from a log perspective.

 

SITHS eID (Swedish only)

En video som visar inloggning via PhenixID Authentication Services med Inera´s nya SITHS eID som inloggningsmetod.

Metoder som används i filmen:

 • Dator – SITHS-kort
 • Dator – Mobilt SITHS eID
 • Telefon – Mobilt SITHS eID

PhenixID MFA adapter integration med Microsoft ADFS för Inera´s nya SITHS eID metoder för autentisering. Inloggningen i denna film sker genom att använda metoden QR-kod.

 • QR-kod på dator
 • QR-kod på mobil.

 

Extended database handling

As the industry keeps pushing for a smooth and resource efficient environment we have from this release decided to further unlock tailor options.
With this release it is now possible to separate different parts of the authentication flow and utilize different data source setups. The new improved design will help administrators to tailor their database setup.

For upgrade assistance, please contact PhenixID Support or read the 4.0 Upgrade Guide.

 

See all new features in this release

 

Read more on PhenixID Authentication Services website

 

See all our Online Courses here

 • PhenixID Identity Manager (27-28 JAN) 
 • PhenixID Authentication Services (17-18 FEB)
 • PhenixID Signing Services (19 FEB) 
 • PhenixID Identity Provisioning (10-11 FEB)
 • Master class – Delegated access and identity (OAuth and OpenID Connect) (12 FEB)
 • Master class – Identity Federation (SAML2) (3 FEB)
 • Master Class – PIM integration with PIP (25 FEB)

 

Resent PAS integrations resources

 


Show more
December 17, 2020

New release: PhenixID Identity Provisioning 5.2.0

PhenixID are proud to announce a new release of PhenixID Identity Provisioning (PIP) 5.2.0.

The new release improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.

Highlights:

New REST Web Service data source

From this version, PIP now has a new web service data source using REST. This is the web service data source that we now recommend. Using this web service data source you get a lot of new features, for example:

 • Multiple endpoints. You can create multiple REST WS data sources with different endpoints.
 • Fire and forget. If you have a policy that takes a long time to finish, you can set up the web service to send the reply back to the client before starting to run the policy.
 • Authentication. It is now up to you to choose your desired authentication for each web service endpoint.

Read more about the new REST Web Service in PSD1163.

Several PhenixID actions has been updated

Read more information in release notes, link below.

External actions packages 

 • Google actions: Directory API, Calendar, Mail signature
 • Visma: HRM, Personec
 • ServiceNow: Task

Read full release notes here

 

New PhenixID Masterclass: PIM integration with PIP

Secure your seat att the next available training date here:

Training Schedule
– Overview of integrating PIM with PIP
– Setup & configuration using PIM REST Web Service Edition
– Configuration of PIP REST Web Service
– Create, Change, Move, Rename and Deactivate objects
– Overview of IGA using PIM and PIP
– Certification of users by manager
– Resource owner
– Create Request for New, Changed and Deactivate User
– Logging of events
– Secure communication and authentication
– Debugging

 


Show more
December 17, 2020

New release of PhenixID Identity Manager 5.5.0

 

PhenixID are proud to announce a new release of PhenixID Identity Manager (PIM) 5.5.0. The web-based delegated management tool have several user experience updates as well as back-end improvements.

The new release improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.

Highlights:

Filter large result set

The popular filter function for result set is now also available in multilist controls.

 

Link a form to specific predefined search.

 

Prevent change of form if data has been altered.

 

New PIM Web Service client for PIP 5.2.0 REST Web Service

With PIP 5.2.0 there is a new REST Web Service added. If you like to use IM to send data to this new REST Web Service you need to use the client created for this version.

 

Read full release notes here

 

New PhenixID Masterclass: PIM integration with PIP

Secure your seat att the next available training date here:

Training Schedule
– Overview of integrating PIM with PIP
– Setup & configuration using PIM REST Web Service Edition
– Configuration of PIP REST Web Service
– Create, Change, Move, Rename and Deactivate objects
– Overview of IGA using PIM and PIP
– Certification of users by manager
– Resource owner
– Create Request for New, Changed and Deactivate User
– Logging of events
– Secure communication and authentication
– Debugging

 


Show more
Load more news