News

September 28, 2022

PhenixID – New Releases: Identity Provisioning 6.1.2 and Identity Manager 6.0.4

PhenixID is proud to announce the new release of PhenixID Identity Provisioning (PIP) 6.1.2 and PhenixID Identity Manager 6.0.4. The new releases improves the stability, compatibility, and security of your solution, and is recommended for all installations.
 

HIGHLIGHTS

GROUP ACTIONS BY CATEGORY

We have added a new category field to actions, similar to to how it is possible to categorize policies and data sources, making it easier to manage large amounts of actions of similar types.

SYNTAX ATTRIBUTE VALIDATION

This is a new action which can perform validation of session attributes using regular expressions.

ADD ATTRIBUTES FROM OBJECT

This is a new action which will copy a specific set of attributes from the first session object to all other session objects.

Miscellaneous bug fixes

Read the full release notes for Identity Provisioning 6.1.2 here

 

HIGHLIGHTS

This release includes updates and improvements of existing features.

Read the full release notes for Identity Manager 6.0.4 here

 


Show more
September 28, 2022

PhenixID – Elektroniska Underskrifter – Signing Services Workflow – New Release 2.1.0

 

PhenixID Signing Services Workflow 2.1.0 improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.
HIGHLIGHTS
Elektroniska underskrifter har under året blivit en av det mest konkreta exemplen på digitaliseringens framfart. Organisationer inom både offentlig och privat sektor vill hitta lösningar som kan fungera tillsammans med befintlig IT-infrastruktur.

NYA FUNKTIONER

 • Konfigurationsalternativ för att tillåta undertecknare att ladda ner färdiga dokument. Med denna funktion kan att den person som startar ett underskriftsärende välja att – när processen är klar – varje deltagare få tillgång till det underskrivna dokumentet

 

FÖRBÄTTRINGAR

 • Information för nedladdning av dokument förbättrades med en tydlig indikation på att dokumentet inte längre är tillgängligt för nedladdning. Default är 14 dagar.

 • Förbättrat felmeddelande när den maximala storleken på PDF-dokument överskrids. Default finns en inställning som varnar om dokument är större än 2MB.
 • Förbättrad hantering av session timeout med en uppmaning att logga in när sessionen löper ut. Se Konfigurationsreferens

Denna release inkluderar även ett antal fixar till mindre problem.

Läs full release notes här


Show more
September 25, 2022

PhenixID Authentication Services – New release 4.4

 

PhenixID is proud to announce the new release of PhenixID Authentication Services (PAS) 4.4. The new release improves the stability, compatibility, and security of your solution, and is recommended for all installations.

HIGHLIGHTS

The highlights for the 4.4 release include new functions for SAML integration, management and handling of certificates and more flexibility with actions on OneTouch onboarding.

 • Full SAML Single Logout support, both as IdP and SP.
 • Keystore expiration notification -> Notify admins automatically when keystores (certificates) are about to expire.
 • New valve for revoking certificate on Nexus Certificate Manager.
 • PBES2 Encryption scheme compliancy
 • Added hook to post OneTouch enrolment, to enable for instance sending an email after successful enrolment.

Improved functions:

In addition, several features have received minor improvement including:

 • Support for cancelling a BankID transaction.
 • TLS settings for SMTP can now be defined globally.
 • SITHS eID – default trusted issuers

Also underlying dependencies have been updated. Please note that local customizations may be affected.

Miscellaneous bug fixes

Read the full release notes for Authentication Services here


Show more
September 8, 2022

PhenixID – Identity Provisioning 6.1.1

PhenixID is proud to announce the new release of PhenixID Identity Provisioning (PIP) 6.1.1. The new release improves the stability, compatibility, and security of your solution, and is recommended for all installations.
 

HIGHLIGHTS

Handle policies from scheduler 

For simper management we have now added a tab in the scheduler configuration where policies can be added, removed, and rearranged.

Improved Error Handling

The LDAP interface has received improvements improvements in the handling of errors when sending requests.

Updated Actions

Actions have been included including those for Auto Attribute Populator, Compose and Generate User ID, March to XML or LDAP Object, Search LDAP and Send Mail.

Updated Java version and dependencies

Identity Provisioning is now tested and bundled with java 17.0.0_35 from Azul.

Miscellaneous bug fixes

Read the full release notes for Identity Provisioning here


Show more
June 16, 2022

PhenixID – Elektroniska Underskrifter – Signing Services Workflow – New Release 2.0.0

 

PhenixID Signing Services Workflow 2.0.0 improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.
HIGHLIGHTS
Elektroniska underskrifter har under året blivit en av det mest konkreta exemplen på digitaliseringens framfart. Organisationer inom både offentlig och privat sektor vill hitta lösningar som kan fungera tillsammans med befintlig IT-infrastruktur.

NYA FUNKTIONER

 • Konfigurationsalternativ för att avvisa en fil om den inte är en giltig PDF/A-version.
 • Förbättringar för kundspecifika inställningar för att förenkla uppgraderingar. 
 • Konfigurationsparameter för att ändra standardantalet för dagar för förfallodatum.
 • Automations API kan nu skyddas per integrerande applikation på förbättrat sätt. 

Förbättringar

 • Dokumentation för SMTP-konfiguration uppdaterad.
 • Bättre layout för mobilanvändare i beställningslista.

Denna release inkluderar även ett antal fixar till mindre problem.

Läs full release notes här


Show more
June 16, 2022

PhenixID – Identity Provisioning 6.1.0

PhenixID are proud to announce the new release of PhenixID Identity Provisioning 6.1.0. The new release improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.

HIGHLIGHTS

Improvement for log handling

From this version it is possible to make some basic configuration for the log settings from inside the PIP Configurator. The changes in the log settings will be saved directly in the log4j2.xml file. For any advanced configuration, the settings are made directly in the log4j2.xml file.

Export and import of log configuration

When exporting a policy with policy specific logging, the corresponding log settings in the log4j2.xml file will be exported as well. 

When importing a policy with policy specific logging, the log setting will appear as a separate object in the list of import objects. 

Updates for a few number of actions

Read the full release notes for Identity Provisioning here


Show more
March 18, 2022

PhenixID New Release – Identity Manager 6.0

PhenixID are proud to announce the new release of PhenixID Identity Manager 6.0. The new release improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.
 
 
 
HIGHLIGHTS

 
Grab a coffee and watch the 11 minutes walkthrough of what is new in Identity Manager 🙂
 

A new user interface

The new improved interface includes updates based on customer feedback from end users and system administrators. 

– New navigation when switching between roles and languages

– New avatar and information about logged in user

– Streamlined setup for stylesheets (CSS) for frontend branding

Read the full release notes for Identity Manager here


Show more
March 10, 2022

New Release – Elektroniska underskrifter workflow 1.15

PhenixID Signing Services Workflow 1.15 improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.
NY VERSION AV: 

NYA FUNKTIONER

Nya funktioner i workflow

Nu kan alla medlemmar i ett workflow få en notifiering efter att alla hanterat sin elektroniska underskrift samt erbjuda nedladdning av det underskrivna dokumentet.

 

 

PDF/A validering

Med denna release kan PDF/A-valideringen anpassas så att de speglar de PDF/A-versioner som er organisation väljer att tillämpa. 

 

 

Anpassa dokumentstorlek 

Nu kan organisationer skräddarsy maximal accepterad storlek för PDF-dokument.

Läs hela release notes för Elektroniska underskrift – Workflow


PhenixId Signing Workflow fullständiga dokumentation finns här

Se video från YouTube-kanal “Elektroniska underskrifter – Demo av workflowSe PhenixID’s Produktutbildningar här


Show more
March 8, 2022

PhenixID New Release – Identity Provisioning 6.0.0

PhenixID are proud to announce the new release of PhenixID Identity Provisioning 6.0.0. The new release improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.

 
HIGHLIGHS
 

 

Logging updated

Log data in PIP 6.0.0 is now generated using log4j2 instead of log4jv1, and the configuration have been moved from the configurator to the file log4j2.xml located in the main folder. Read more here

Global parameters

When configuring a data source, some of the parameters now have support for global parameters, using GLOBAL(). The parameters for LDAP are Host IP/DNS, Admin DN and Password. The parameters for JDBC/ODBC are Database URL, Admin Name and Password.

New flexible user ID creation

This is a totally new version of the action used to compose unique user ID’s, with new configuration parameters. This version of the action is more flexible than the old one. Read more here.

NEW INTEGRATION
Read full release notes for Identity Provisioning here

Show more
March 1, 2022

PhenixID Authentication Services – Ny release 4.3

Nya versionen i korthet: 

Utökade möjligheter för logging

 • Varje  autentisering loggar nu Trace ID om konfigurerat
 • Utökad loggning för SAML
 • Utökad loggning för BankID & SITHS eID

Nyheter i Elektroniska Underskrifter

 • Editerbar font och längd på den synliga signaturen
 • Ny lokalisering av PDF- förhandsgranska
 • Gränssnittsuppdateringar i enlighet med  tillgänglighetsdirektivet, WCAG

Uppdateringar för Svenska eID’n

 • BankID (backend and frontend)
 • Freja e-ID 
 • SITHS e-ID
 
 

Windows inloggning

Använd eID eller andra tredjepartsmetoder för webbinloggning mot Windows 10 & 11 enheter

I 4.3 kan alla MFA metoder som PhenixID har stöd för användas. Läs mer här

 

Flera nya integrationer

 

Läs mer: 

In English

Highlights:

Extended Logging Capabilities

 • Every authenticator now logs using Trace ID if configured.
 • Added granularity for SAML logging
 • Added granularity for BankID & SITHS eID logging

New features in Electronic Signatures

 • Custom fonts and length  of visual signatures 
 • New localisation of the PDF- preview
 • UI updates in regards to Web Content Accessibility Guidelines, WCAG.

Swedish eID updates

 • BankID (backend and frontend)
 • Freja e-ID 
 • SITHS e-ID
 
 

Windows web sign-in

Enable web sign-in for Windows 10 & 11 devices. Any MFA method that are supported from PhenixID Authentication Services can be used. Read more here

 

 

Several new integrations

 

Read more: 


Show more
Load more news