June 12, 2019

Be prepared for TLS krypto requirements from Inera

PhenixID IAM (Identity and Access Management) solutions assists organisations to streamline their Identity Life Cycle Management and that includes to keep inline with branch organisation requirements.

PhenixID Identity Manager and Phenix Identity Provisioning both have in the latest version of the products support for TLS 1.2 (Transport Layer Security).

 

Customers that have integrations with Inera should plan and upgrade to the latest version of PhenixID Identity Manager and PhenixID Identity Provisioning.

PhenixID can help with upgrade scenarios if requested, please contact our support at support@phenixid.se.

Release notes PhenixID Identity Manager 5.3.0

Release notes PhenixID Identity Provisioning 5.0.0

Important note! Identity Provisioning 5.0.0 contains some major changes from previous versions, so it is really important to read the Update Guides before updating any current installation.


 

Förbered för krav från Inera att övergå till TLS 1.2

PhenixID IAM (Identity and Access Management) produkter hjälper organisationer att effektivisera sin livscykelhantering för identiteter, och det innebär även att följa externa branchorganisationers krav.

PhenixID Identity Manager och Phenix Identity Provisioning har i den senaste versionen av produkterna stöd för TLS 1.2 (Transport Layer Security).

 

Kunder som har integrationer med Inera ska planera och uppgradera till den senaste versionen av PhenixID Identity Manager och PhenixID Identity Provisioning.

PhenixID kan hjälpa till med uppgraderingar, om så önskas, kontakta vår support på support@phenixid.se.

 

Länk till Inera´s nyhet

https://www.inera.se/aktuellt/nyheter/byt-till-tls-version-1.2-senast-31-januari-2020/