June 11, 2021

PhenixID – Checklista för digitala identiteter

Planera för hösten redan nu genom att lära av andra och deras erfarenheter kring hantering av digitala identiteter. Nedan visar vi ett antal användarfall som kanske kan göra din vardag enklare, säkrare och med stor sannolikhet billigare.

 

  Ta bort lösenordet

Lösenord som användare ska komma ihåg är inte en del av framtiden även om det är en del av nutiden. Säker inloggning kan genom att använda andra metoder än lösenordet. Kontakta oss så berättar vi mer om vår erfarenhet kring lösenordsfira miljöer där man inte tummat på säkerheten.

  “Självhjälpslösenordsåterställarapplikation” 🙂

I vissa scenarion så är och kommer lösenord vara närvarande ett par år till. Då är det viktigt att säker återställning av glömda lösenord kan ske smidigt och effektivt.
Läs mer hur Password Self Service kan få bort kostsamma tidskrävande processer.

  Delegerad administration i skolan

Det finns inom skolan ofta en obalans när det kommer till ‘vem som vet’ och ‘vem som har möjlighet’ att skapa och administrera konton. IT-avdelningen blir inte sällan en flaskhals av tidskrävande administration samtidigt som pedagoger kan känna en maktlöshet kring att äga sitt digitala klassrum.
Kontakta oss så beskriver vi olika lösningar som är anpassade för skolverksamhet där rätt person gör rätt saker.

  Digital inventering över användare och deras status

Ett bra varulager kräver bra processer och regelbundna inventeringar. Detsamma gäller digitala lagringsytor och processer. Vi hjälper våra kunder sätta upp digital inventering i alla olika datakällor som lagrar identiteter.
Kontakta oss för en inventeringsdemo.

  Låt resursägare ändra själv

För att lyckas med digitaliseringen så bör resursägare, applikationsägare eller personalansvariga själva ha möjligheten att ändra data som de är ägare till, istället för att be IT om hjälp. Det kan gälla audit, eller hantering av access m.m.

  Skapa smidiga beställare/godkännare-flöden för identiteter

Ett aktuellt ämne gällande digitalisering är processen kring förändringar av identitetsdata. För att optimera din verksamhet så behöver dessa flöden vara enkla att använda samtidigt som de behöver vara heltäckande. Se denna film för hur detta skulle kunna gå till.

  Låt användare logga in EN gång

Att användare ska behöva komma ihåg konton och lösenord till en organisations alla tjänster är svårt och kostsamt. För att lösa detta kan du se till att alla tjänster litar på samma centrala punkt (en IDP) som hanterar inloggning för allt och alla samt möjliggöra Single Sign-On. Då kan ni spara kostnader samt öka både säkerhet och användarvänlighet.