June 16, 2022

PhenixID – Elektroniska Underskrifter – Signing Services Workflow – New Release 2.0.0

 

PhenixID Signing Services Workflow 2.0.0 improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.
HIGHLIGHTS
Elektroniska underskrifter har under året blivit en av det mest konkreta exemplen på digitaliseringens framfart. Organisationer inom både offentlig och privat sektor vill hitta lösningar som kan fungera tillsammans med befintlig IT-infrastruktur.

NYA FUNKTIONER

  • Konfigurationsalternativ för att avvisa en fil om den inte är en giltig PDF/A-version.
  • Förbättringar för kundspecifika inställningar för att förenkla uppgraderingar. 
  • Konfigurationsparameter för att ändra standardantalet för dagar för förfallodatum.
  • Automations API kan nu skyddas per integrerande applikation på förbättrat sätt. 

Förbättringar

  • Dokumentation för SMTP-konfiguration uppdaterad.
  • Bättre layout för mobilanvändare i beställningslista.

Denna release inkluderar även ett antal fixar till mindre problem.

Läs full release notes här