Training

PhenixID
Authentication Services

Invest one day to master the rich authentication platform from PhenixID. At the end of the training you will have skills to install and configure PhenixID Authentication Services with different authentication methods and SSO integrations.

Can be held upon request

PhenixID
Signing Services

Invest one day to master digital certificates for signing on documents and transactions. At the end of the training you will have skills to install and configure PhenixID Signing Services with different signing methods.

Can be held upon request

PhenixID
Identity Provisioning

PhenixID Identity Provisioning (PIP) is a service that can leverage corporate rules and policies regarding the handling of electronic identity and information.

Can be held upon request

PhenixID
Identity Manager

Easy to use and access. Gives administrators and end-users a tool to change or view only what they are given permission to. Integrates easily with your infrastructure, e.g. Active Directory. No extra user store is added.

Can be held upon request

Master class - Delegated access- and identity (OAuth and OpenID Connect)

The training schedule contains both theoretical and practical parts to understand how the standards work and how data flows. The practical parts include understanding, testing and debugging OAuth and OpenID Connect flows.

Can be held upon request

Master class - Identity Federation (SAML2)

The training contains both theoretical and practical parts to understand the flow between an Identity Provider and a Service Provider, and how to establish trust between them. The practical parts include debugging messages and data, trouble shooting and understanding configuration.

Can be held upon request

Master class - PIM integration with PIP

The training contains both theoretical and practical parts to understand how to integrate PhenixID Identity Manager with Phenix Identity Provisioning. The practical parts include configuration of different use cases, logging and reporting, debugging and more.

Can be held upon request

Master Class - Elektroniska underskrifter (Swedish only)

Elektroniska underskrifter är en viktig del i resan från fysiskt till digitalt.
Få en förståelse om de många aspekterna som finns för elektroniska underskrifter. Både omvärldsanalys och teknisk grund kommer att diskuteras.

Hålls efter önskemål

“Tack för dagens utbildning. Mycket informativt, lärorikt och tydligt.

 

Nu har man en bra grund i ämnet.”

 

Fredrik Avenstam, IT-Verksamhetsutvecklare, Hylte kommun

 

“Pragmatisk genomförd utbildning som gav mig flera praktiska exempel på hur vi kan anpassa våra inloggningstjänster och behörighetsdata utifrån våra behov för de verksamhetstjänster vi skyddar med stark autentisering med hjälp av PhenixID Authentication Services för oss och våra kunder.”

 

Mikael Jansson, Program Manager Identity and Access Management, Tieto Sweden

 

Det var en jäkligt bra masterclass, det var länge sedan jag var med på något som jag kände gav så mycket, suveränt, tack!

 

Om det finns möjlighet skulle jag gärna vilja vara med på OAuth/OpenId Connect masterclass också.

Mathias Johansson, Senior Consultant, Advania

 

PhenixID Authentication Services

The training schedule contains both theoretical and practical parts. The practical parts include installation, configuration and trouble shooting.

TBD, Online

Signing Services

The training schedule contains both theoretical and practical parts. The practical parts include configuration and trouble shooting.

TBD, Online