Resource Center

VIDEOS

PhenixID Identity Manager - Rollen Resursägare (Swedish only)

En roll som visar upp de resurser som jag har ansvar för. Endast delegerad administration av utvalda egenskaper på dessa resurser.

October 30, 2020

VIDEOS

PhenixID Identity Manager - Rollen Chef/Manager (Swedish only)

En roll som visar upp endast de användare som jag har ansvar för. Endast delegerad administration av utvalda egenskaper kan ske på användarna.

October 30, 2020

VIDEOS

PhenixID Identity Manager - Virtuell organisationsvy (Swedish only)

I denna roll visar vi hur informationen kan struktureras efter valda kriterier. En virtuell vy kan vara baserad på t.ex. organisation, chef eller kostnadsställe.

October 30, 2020

VIDEOS

PhenixID Identity Manager - Översikt av roller och flöden. Swedish only.

En översikt av PhenixID Identity Manager (PIM). Inbegriper roller samt flöden för beställning och godkännande processer. Identity Manager är en webbaserad ...

October 23, 2020

VIDEOS

ServiceNow - Strong authentication and Single Sign-On

Use multi-factor authentication including national e-ID to authenticate to ServiceNow with PhenixID. This video showcase how to authenticate with Swedish ...

September 29, 2020

VIDEOS

ServiceNow - Stark autentisering och Single Sign-ON (Swedish only)

Logga in med multi-faktor autentisering inkluderande nationella e-id till ServiceNow med PhenixID. I den här videon visar vi autentisering med Svenskt BankID ...

September 28, 2020

VIDEOS

PhenixID Authentication Service configure connection to Microsoft Active Directory

How to configure a connection to Microsoft Active Directory from the configuration portal.

July 2, 2020

VIDEOS

PhenixID Authentication Service protect VPN with strong authentication

Configure PAS to protect a VPN connection over RADIUS. Users are authenticated to Microsoft Active Directory and a one-time password is sent via SMS during ...

July 2, 2020

VIDEOS

Password Self Service - Svenska

Användare kan enkelt och säkert återställa ett glömt lösenord. Byt lösenord i din katalogtjänst t.ex. Active Directory. Password policy är konfigurerad för att ...

April 16, 2020

VIDEOS

Byta lösenord med PhenixID One Touch mobila app

Byt lösenord i din katalogtjänst t.ex. Active Directory med One Touch. Password policy är konfigurerad för att matcha Active Directory. Du bevisar din identitet ...

April 15, 2020

VIDEOS

PhenixID One Touch Managed Device Activation

For organisations in possession of a MDM system the activation can be more flexible. Simple and secure solution to mass activate devices.

April 15, 2020

VIDEOS

PhenixID Password Self Service

Many organizations have challenges with users who have forgotten their passwords. With PhenixID Password Self Service (PPSS), users can easily reset a ...

April 15, 2020

VIDEOS

Password reset from PhenixID mobile app One Touch

Reset your password in Active Directory with your phone. The password policy is set to match Active Directory policy. You prove your identity with finger, face or ...

April 15, 2020

VIDEOS

PhenixID One Touch Activation on mobile device

In this movie we will show how easy and fast it is to activate the PhenixID mobile app One Touch in a secure fashion. We show the activation performed from a ...

April 15, 2020

VIDEOS

PhenixID OneTouch Activation from Laptop

In this movie we will show how easy and fast it is to activate the PhenixID mobile app One Touch in a secure fashion. We show the activation performed from the ...

April 15, 2020

VIDEOS

Secure Login to Office 365 (no password)

Demo of passwordless strong authentication to Office 365.

April 9, 2020