Kommuner

säkra digitala identiteter

Sveriges kommuner befinner sig mitt i en digitaliseringsresa där effektivitet och innovation står i centrum. Karaktären av denna transformation ser olika ut beroende på var inom kommunen man riktar sitt fokus. Den säkra digitala identiteten för medborgare respektive medarbetare är en förutsättning för att kommunen ska lyckas med att implementera en effektiv och säker digital välfärd.

PhenixID har under de senaste 16 åren stöttat kommuner i arbetet med säkra digitala identiteter från automatisering av identitetslivscykeln, säker inloggning till digitala underskrifter.

Säker inloggning för medborgare

PhenixID hjälper Sveriges kommuner att säkerställa en identitetskontroll av sina kommuninvånare när de ska nyttja de e-tjänster som kommunen erbjuder.
För att säkerställa en smidig övergång från analoga till digitala tjänster så är enkelhet ett centralt begrepp, för såväl kommuninvånare som implementatör och förvaltare.

Eftersom kommunernas behov ofta varierar så har vi på PhenixID skapat förutsättningar att skräddarsy med lämpliga metoder för säker inloggning så som; BankID, SITHS-kort, Freja eID, Push i mobilapp, OTP via SMS och så vidare.

 

Säker inloggning & Single Sign-On för medarbetare

En utmaming för kommuner är att hitta ett standardiserat sätt att hantera inloggning och SSO för de applikationer man hanterar. Olika användarnamn och lösenord för varje applikation skapar till slut en komplicerad vardag för de anställda där konsekvensen blir att lösenorden hanteras på ett osäkert sätt. PhenixID hjälper många svenska kommuner med att samla in alla applikationer under en säker inloggning och gör med hjälp av ID-mappning att en medarbetare på kommunen bara behöver komma ihåg ett användarnamn. Lösenordet kan då på ett effektivt sätt tas bort.

Skolfederation

Den del av kommunens IT som från ett identitetsperspektiv har störst omsättning är i den pedagogiska verksamheten. Skolan får varje år tusentals nya elever som ska ha access samtidigt som många ska inaktiveras. Parallellt med detta introduceras läromedel digitalt från leverantörer som alla har sina separata inloggningsförfaranden. För att hantera detta effektivt och smidigt för både administratörer och slutanvändare, levererar PhenixID helhetslösningar för kommuner och skolor. Läs mer om skolfederation här

Hantering av identitetslivscykeln

Eftersom identitet enligt Gartner är den nya formen av perimeterskydd så är behovet av att ha kvalitet och kontroll av sin organisations digital identiteter större än någonsin. Detta innebär att man har lösningar som underlättar för och strukturerar livscykeln kring digitala identiteter. PhenixID levererar idag produkter som ger respektive kommun verktyg för att skapa, autentisera, auktorisera, managera, kontrollera samt deaktivera konton i deras eget ekosystem.

All types