Anslutning till Skolfederation

Säker identifiering i skolan för elever och pedagogisk personal
Översikt
Aktiveringsprocess
Produktblad

Översikt

Den svenska skolan är på väg in i en digitaliserad värld. För att kunna ta tillvara på möjligheterna med den nya utvecklingen och utnyttja digitala tjänster i undervisningen krävs en väl fungerande lösning. Sannolikt kommer även Skolverkets framtida digitala nationella prov att interagera med Skolfederation.

I skolan finns det behov att förenkla inloggning för elever och pedagogisk personal, och minimera behoven av ett lösenord. Krav kan finnas att känslig information såsom omdömen och betyg skall skyddas med en stark autentisering.
Användarupplevelsen är en betydande faktor att beakta då denna skall vara snabb och intuitiv att använda, samt enkel att aktivera.

PhenixID ansluter er verksamhet till Skolfederation.

Den tekniska anslutningen till Skolfederation inkluderas vid implementering av PhenixID Authentication Service (PAS). PAS integrerar enkelt era system för att uppnå kravet på stark inloggning, oavsett vilken enhet som används.

PhenixID Single Sign-On portal “MyApps”.

Vad är MyApps? MyApps är en portal som visar tillgängliga applikationer för användaren. Applikationer som visas är baserad på behörighetskriterier, dvs medlem i grupp, specifika egenskaper för användaren t.ex. skolverksamhet som “grund, mellan, hög och gymnasium”.

Säker identifiering i skolan utan lösenord!

Tillgång till applikationer skyddas med stark inloggning där användaren även kan erhålla Single Sign-On (SSO) funktionalitet när fler applikationer används.
För identifiering och autentisering inkluderas PhenixID One Touch, en mobil app som är baserad på certifikat.
Genom att använda One Touch behöver inte användaren ange ett lösenord under autentisering!

Enkel inloggning

Ikoner som visas i “MyApps” ger användaren Single Sign-On om läromedel/applikation stödjer federation. “MyApps” kan enkelt startas inifrån PhenixID One Touch, den lokala webbläsaren startas i enheten och användaren blir automatiskt inloggad.

Tillgång till applikationer skyddas alltså med stark inloggning där användaren även kan erhålla Single Sign-On funktionalitet när fler applikationer används.